Styrelsebildande möte

Den 5:e mars 19:00 kommer Änglarna Skåne ha ett första styrelsemöte i Lund där alla som är intresserade av att sitta med i styrelsen eller vill rösta in folk i styrelsen kan närvara. Maila skane@anglarna.se för mer information!

WordPress Themes